Ce mai face domnu’ Cazacu

Ce se pricepe mai bine, adică mascaradă mediatizată. Mai nou, domnul primar de la Brad are nemulțumiri legate de firmele care execută lucrările la extinderea rețelei de apă și canalizare din Brad. De fapt, el dormea liniștit pe-o ureche, acum cinci luni, când oamenii din oraș se plângeau de starea deplorabilă în care ajunseseră drumurile încă dinainte de a veni toamna. Măi răspundea el oamenilor, așa în doi peri, când avea chef de conversație, da’ canci demersuri pentru a rezolva problemele.

Dar gata, acum s-a trezit. Și ce face? Protestează. Dar față de cine protestează el? Față de firmele private care execută lucrările și față de Apaprod SA Deva, firmă care este de fapt o asociere a unor consilii locale din județ cu Consiliul Județean în vederea exercitării competenței exclusive ce revine consiliilor locale respective în înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea și monitorizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, conform art. 10 din Legea 241/2006. Pe șleau, primăriile și-au făcut o firmă care să le gestioneze la comun sistemul de alimentare cu apă și canalizare.

De ce e greșită această atitudine? Pentru că primarul, ca reprezentant împuternicit al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Acționarilor, ar fi putut convoca AGA, din moment ce Municipiul Brad deține peste 5% din acțiunile societății, pragul minim necesar de acțiuni în vederea solicitării președintelui AGA convocarea acesteia, conform actului constitutiv. Deci primarul de la Brad putea solicita convocarea  Adunării Generale a Acționarilor SC Apaprod SA, pentru a cere sancționarea firmelor executante pentru modul defectuos în care execută lucrările.

Articolul 12 din legea mai sus amintită, respectiv 241/2006, mai spune și că:

(1) In exercitarea atributiilor ce le revin autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa caz, privitoare la:
a) aprobarea programelor de reabilitare, extinderea si modernizarea sistemelor existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme de alimentare cu apa si de canalizare, in conditiile legii;
b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului, de urbanism si de mediu;
c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;

De unde deducem că Primăria și Consiliul Local sunt responsabili în vederea avizării, coordonării și execuției lucrărilor la o asemenea lucrare. Așa că oricât o dă domnul Cazacu pe după gard cu protestele lui neaoșe, trebuie să admită că e unul dintre principalii responsabili pentru această situație. Deci ar trebui să lase prosteala pentru proști și să protesteze față de sine însuși, în primu’ rând!

Author: Florin RUSANU

Responsabil cu împins aeru' pe talentirosit.ro şi heităr profesionist. Genul care nu se ferește de cuvinte și te evacuează de urgență din balonu' tău de săpun.

Scrie un comentariu: